Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

11.06.2024 Návšteva veľvyslankyne Flumiani na Katolíckej univerzite v Ružomberku a udelenie Zlatej medaily univerzity.

Foto Ruzomberok

Veľvyslankyňa Catherine Flumiani dnes navštívila Katolícku univerzitu v Ružomberku, kde jej rektor Jaroslav Demko odovzdal Zlatú medailu Katolíckej univerzity v Ružomberku za podporu a spoluprácu, ktorú Talianske veľvyslanectvo v Bratislave poskytuje univerzite. Ocenenie bolo udelené po porade Akademického senátu a Vedeckej rady univerzity.

Veľvyslankyňa vyjadrila hlbokú vďaku rektorovi a akademickému senátu za uznanie, ktoré ešte viac upevňuje vzťahy, ktoré sa za posledné tri roky zintenzívnili zorganizovaním niekoľkých výstav na univerzite v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave, stretnutiami veľvyslankyne s učiteľmi a študentmi talianskeho jazyka a podporou veľvyslanectva vzdelávacím aktivitám organizovaným Katedrou cudzích jazykov univerzity z iniciatívy lektorky talianskeho jazyka, profesorky Rosangely Libertini.

Veľvyslankyňa chcela zdôrazniť kľúčovú úlohu, ktorú zohráva Katolícka univerzita v Ružomberku ako pól excelentnosti pre výučbu a šírenia talianskeho jazyka a kultúry v stredných a východných regiónoch krajiny.

Veľvyslankyňa s rektorom Demkom diskutovala aj o ďalších iniciatívach spolupráce s univerzitou, najmä pri príležitosti ďalšieho Týždňa talianskeho jazyka vo svete. Veľvyslankyňa tiež zablahoželala profesorke Libertini k otvoreniu výstavy o Leonardovi da Vincim, ktorú univerzita zorganizovala už v máji minulého roka, na bratislavskom Gymnáziu „L. Saru“, kde je aktívna dvojjazyčná taliansko-slovenská sekcia.