Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

18.05.23 Návšteva veľvyslankyne Flumiani v Košiciach

Včera sa skončila návšteva veľvyslankyne Talianskej republiky na Slovensku, Catherine Flumiani v Košiciach, hlavnom meste rovnomenného kraja a druhom najväčšom meste krajiny. Veľvyslankyňu privítal námestník primátora Mgr. Marcel Gibóda, ktorý jej predstavil investičné projekty a projekty rozvoja infraštruktúry v meste a okolí. Spomenul projekt „Cassovia New Industry Cluster“, ktorého cieľom je spolu s miestnou univerzitou podporiť rozvoj high-tech spoločností v oblasti medicíny, materiálov, IT a životného prostredia. Veľvyslankyňa zasa zdôraznila veľký záujem talianskych spoločností aj o sektor logistiky, aj vzhľadom na budúce projekty spolupráce a obnovy v susednej Ukrajine.

Spolu so námestníkom primátora potom veľvyslankyňa navštívila výstavu „Výkvet Talianska. Nová generácia detských ilustrátorov“, ktorú zorganizoval Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave v miestnom Múzeu Vojtecha Lofflera. Návštevy sa zúčastnil aj sólista baletu Národného divadla Košice Gennaro Sorbino. Veľvyslankyňa sa neskôr stretla s riaditeľkou miestneho výboru Spoločnosti Dante Alighieri Ivetou Lukáčovou a skupinou pokročilých študentov taliančiny, ktorí potvrdili svoj veľký záujem o taliansky jazyk a kultúru.

Počas návštevy sa veľvyslankyňa stretla s rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc. a prodekanom pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD., s ktorými diskutovala o posilnení medziuniverzitnej spolupráce, možných synergiách so súkromným sektorom a zaradení talianskeho jazyka do študijných programov. Súčasťou programu na univerzite bolo aj stretnutie so skupinou talianskych študentov zapísaných na Lekárskej fakulte a návšteva simulátora na vykonávanie chirurgických zákrokov. Veľvyslankyňa ukončila svoj program návštevou Pomníka talianskych vojakov padlých v 1. a 2. sv. vojne na Verejnom cintoríne v Košiciach, kde položila veniec.