Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

DOM SVETLA SLOVENSKO

International AIDS Candlelight Memorial je najväčšou celosvetovou kampaňou v oblasti HIV/AIDS, ktorá je organizovaná 1200 lokálnymi organizátormi v 115 krajinách. Na celom svete sú tak organizované podujatia odrážajúce potreby miestnej komunity. Podujatie sa pravidelne koná tretiu nedeľu v máji. Tento deň má nielen pripomenúť pamiatku zosnulých na AIDS, ale tiež osudy 33 miliónov ľudí žijúcich s HIV+. Ďalšou snahou je zvýšiť dôraz na prevenciu a boj proti HIV/AIDS. Prvé svetlo pre AIDS sa objavilo v roku 1983, kedy ešte nebola známa príčina AIDS a bolo zaznamenaných niekoľko tisíc úmrtí na AIDS. Organizátori by si tak chceli uctiť pamiatku tých, ktorí chorobe podľahli a vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s HIV/AIDS.

Občianske združenie DOM SVETLA SLOVENSKO sa rozhodlo podujatie podporiť oslovením partnerských inštitúcií za účelom osvetlenia ich sídiel červeným svetlom, tak ako v roku 2017, alternatívne iným spôsobom, ktorým vyjadria svoju solidaritu s témou podujatia.