Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

TLAČOVÁ SPRÁVA

Dátum:

28/02/2020


TLAČOVÁ SPRÁVA

V nadväznosti na zverejnenie niektorých nepravdivých správ v medzinárodnej tlači súvisiacich s mimoriadnou situáciou, ktrorá nastala v Taliansku v dôsledku ochorenia COVID-19, uvádzame nasledovné:

- všetci čínski turisti, ktorí boli ako prví hospitalizovaní v Ríme s pozitívnym nálezom na koronavírus, sú po podstúpení liečby na Medzinárodnom inštitúte infekčných chorôb vyliečení,

- osoby, ktoré mali v Taliansku pozitívne testy na koronavírus, predstavujú len malé percento (4,8%) z celkového počtu testovaných osôb, ktorý presahuje 11.000,

- oblasti, v ktorých platí obmedzenie pohybu predstavujú 0,05% z celkového územia Talianska. Problém koronavírusu sa netýka žiadneho lyžiarskeho strediska.


601