Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce (MAECI) vyhlasuje ceny v oblasti vedy a inovácií

Scientific Awards

Veľvyslanectvo Talianska s potešením oznamuje, že Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce (MAECI) vyhlasuje nasledujúce ocenenia v oblasti vedy, technológií a inovácií:

1) „Talianska cena za bilaterálnu vedeckú spoluprácu“: cena, ktorá sa udeľuje už po šiesty raz, je určená mladým výskumníkom, ktorí sa zaslúžili o výnimočný prínos k pokroku v oblasti bilaterálnej vedeckej spolupráce.

2) „Inovácia, ktorá hovorí po taliansky“: v poradí už šiesty ročník, je uznaním vysokej inovačnej hodnoty technologických start-upov pôsobiacich v zahraničí a založených talianskymi občanmi.

3) Cena „Veda, ktorá hovorí!“ : vo svojom druhom ročníku oceňuje prácu vynikajúcej mladej vedkyne (nie talianskeho pôvodu), ktorá prispela k rozvoju vedy a techniky tým, že svoj výskum realizovala v Európe.

Uzávierka prihlášok, ktoré treba zaslať na adresu bratislava.bandi@esteri.it , je 19. januára 2024.