Táto stránka používa technické, analytické a cookies tretích strán.
Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies.

Preferences cookies

L’Ambasciatrice d’Italia Catherine Flumiani ha avuto oggi un cordiale incontro con il Ministro dell’Istruzione della Repubblica Slovacca Ján Horecký. ll colloquio ha consentito un approfondito confronto sull’offerta formativa in lingua italiana nelle scuole e nelle università slovacche nonché di illustrare le attività che l’Ambasciata, di concerto con i docenti inviati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con l’Istituto Italiano di Cultura, attua per favorire la promozione della lingua italiana. Un’azione di promozione che, come l’Ambasciatrice ha tenuto a sottolineare, rappresenta un dossier prioritario nelle relazioni bilaterali tra Italia e Slovacchia. L’incontro ha consentito inoltre di ribadire l’importanza della collaborazione nel garantire un’adeguata offerta formativa in lingua italiana anche nel settore scientifico e l’auspicio circa il prossimo rinnovo del Protocollo d’Intesa per le sezioni bilingui dei Licei della Repubblica Slovacca. Su tale ultimo versante l’Ambasciatrice Flumiani ha espresso l’apprezzamento per il ruolo di riferimento svolto dalla sezione bilingue itlalo-slovacca presso il Liceo Saru di Bratislava

Veľvyslankyňa Talianskej republiky Catherine Flumiani dnes absolvovala srdečné stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Jánom Horeckým. Stretnutie prinieslo hlbokú diskusiu o ponuke štúdia talianskeho jazyka na slovenských školách a univerzitách, ako aj prezentáciu aktivít, ktoré veľvyslanectvo spoločne s lektormi vyslanými Ministerstvom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky a s Talianskym kultúrnym inštitútom organizuje na podporu talianskeho jazyka. Ide o propagačnú činnosť, ktorá, ako veľvyslankyňa zdôraznila, predstavuje prioritnú oblasť v bilaterálnych vzťahoch medzi Talianskom a Slovenskom.

Na stretnutí bol vyzdvihnutý význam spolupráce pri zabezpečovaní adekvátnej ponuky vzdelávania v talianskom jazyku aj vo vedeckých smeroch a zároveň vyslovené želenie na obnovenie protokolu o zriaďovaní a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách v Slovenskej republike. V tomto poslednom bode veľvyslankyňa Flumiani ocenila kľúčovú úlohu, ktorú zohráva bilingválna taliansko-slovenská sekcia Gymnázia na ulici Ladislava Sáru v Bratislave.