Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Návšteva pani veľvyslankyne Flumiani v spoločnosti Intercable Kriváň

Pani veľvyslankyňa Flumiani včera navštívila spoločnosť Intercable so sídlom v oblasti Kriváň (stredné Slovensko). Pani veľvyslankyňu, sprevádzanú prvou tajomníčkou Elisou Polsinelli, prijal generálny manager spoločnosti pán Ján Plutko, ktorý hostí informoval o expanzii závodu od roku 2018 do súčasnosti a o prepojení skupiny s materskou firmou so sídlom v Talianskom meste Brunico (južné Tirolsko). Pani veľvyslankyňa veľmi ocenila vysokú pridanú hodnotu tejto spolupráce medzi Talianskom a Slovenskom, ktorá kladie túto skupinu do pozície lídra vo svetovom rebríčku výrobcov elektrických spojovacích technológií pre automobilový priemysel, a to najmä pre elektrické automobily. Ako povedala pani veľvyslakyňa, jedná sa o sektor s veľmi vysokým potenciálom, v ktorom technologický prínos a inovácie majú kľúčový význam.