Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Tretia schôdza v rámci platformy venovanej šíreniu talianskeho jazyka na Slovensku

14. júna 2022 sa uskutočnila tretia schôdza zástupcov talianskych a slovenských inštitúcií venujúcich sa vyučovaniu talianskeho jazyka na Slovensku.

Schôdze koordinovanej veľvyslankyňou Catherine Flumiani sa zúčastnila riaditeľka Talianskeho kultúrneho inšitútu v Bratislave Alessandra Sanniti a učitelia talianskeho jazyka pôsobiaci na rôznych slovenských školách a univerzitách. Pracovného stretnutia sa zúčastnili stredné školy z Prešova a Trebišova, na ktorých sa taliančina vyučuje ako druhý cudzí jazyk, a tiež biligválna taliansko-slovenská sekcia zriadená na Gymnáziu na ul. Ladislava Sáru 1 v Bratislave. Stretnutia sa rovnako zúčastnili zástupcovia piatich univerzitných katedier z Bratislavy, Nitry, Banskej Bystrice a Ružomberka, ktorých sekcie talianskeho jazyka ponúkajú študijné programy všetkých stupňov zamerané na taliansky jazyk, kultúru a literatúru ako prípravu pre budúcich učiteľov či tlmočníkov a prekladateľov.

Schôdza bola príležitosťou na výmenu náhľadov na výučbu talianskeho jazyka na Slovensku, medzi iným aj vo svetle novej slovenskej legislatívy v oblasti akreditácie vysokoškolských študijných programov. Veľvyslankyňa Flumiani popísala vyvinuté iniciatívy a kroky podniknuté veľvyslanectvom v záujme zachovania najlepšej možnej kontinuity v ponuke štúdia talianskeho jazyka na slovenských vysokých školách. Predstavené boli okrem iného aj podujatia pripravované pre budúci akademický rok, ako napríklad zapojenie učiteľov a študentov do komunikačnej kampane „100 Italie in Slovacchia“, druhý ročník súťaže „Raccontare in italiano“ a projekty venované šíreniu talianskej kultúry v partnerstve s Talianskym kultúrnym inštitútom. Veľvyslankyňa zároveň hlboko ocenila formy spolupráce, ktoré sa vďaka zriadeniu platformy podarilo nadviazať medzi univerzitami a strednými školami.

Na Slovensku sa taliansky jazyk učí približne 1800 žiakov stredných škôl v rámci celého územia krajiny a tiež okolo 600 vysokoškolských študentov zapísaných do študijných programov talianskeho jazyka a kultúry alebo učiacich sa taliančinu ako cudzí jazyk v rámci ponuky kurzov pre všetky fakulty. Veľa kurzov taliančiny zastrešujú lektori Talianskeho kultúrneho inštitútu a miestne verejné a súkromné jazykové školy.