Táto stránka používa technické, analytické a cookies tretích strán.
Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies.

Preferences cookies

PRÍSPEVKY NA PRACOVNÉ NÁVŠTEVY VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH PEDAGÓGOV, ODBORNÍKOV, OSOBNOSTÍ VEREJNÉHO ŽIVOTA A KULTÚRNYCH PRACOVNÍKOV

Upozorňujeme na možnosť predkladať žiadosti o príspevky, ktoré majú podnietiť realizáciu pracovných ciest talianskych aj zahraničných vedeckých pracovníkov, vysokoškolských pedagógov, odborníkov, osobností verejného života a kultúrnych pracovníkov, pričom je možné absolvovať ich v Taliansku aj iných krajinách.

Hlavným cieľom finančného príspevku je rozvoj strategických partnerstiev, či kultúrnych a vedeckých projektov, medzi zahraničnými a talianskymi inštitúciami, ktorých výsledky by mali strednodobý a dlhodobý efekt.

Na čo je príspevok určený

Vedeckí pracovníci, vysokoškolskí pedagógovia, odborníci, osobnosti verejného života a kultúrni pracovníci pozvaní pôsobiť určitý čas na pôde talianskych univerzít alebo kultúrnych inštitúcií za účelom štúdia alebo výskumu, môžu požiadať talianske Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce o finančný príspevok na čiastočné pokrytie nákladov spojených s pobytom, poskytovaný vo forme paušálnej platby.

Talianski vedeckí pracovnící, vysokoškolskí pedagógovia, odborníci, osobnosti verejného života a kultúrni pracovníci s pobytom v Taliansku, ktorí sú pozvaní pôsobiť určitý čas na zahraničných univerzitách a kultúrnych inštitúciách za účelom štúdia alebo výskumu, môžu požiadať talianske Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce o finančný príspevok na čiastočné (vo výške 80 percent) pokrytie cestovných nákladov, vyplácaný po realizácii pobytu.

Príspevky sú prednostne určené na uspokojenie žiadostí zahraničných vedeckých pracovníkov, vysokoškolských pedagógov, odborníkov, osobností verejného života a kultúrnym pracovníkom.

Ako podať žiadosť a ako sa žiadosti vyhodnocujú

Formuláre žiadostí o príspevok nájdete v prílohe.

Modulo_per_richiedenti_italiani

Modulo_per_richiedenti_stranieri

Upozorňujeme, že akceptované budú výlučne žiadosti o príspevok predložené talianskymi alebo zahraničnými vedeckými pracovníkmi, vysokoškolskými pedagógmi, odborníkmi, osobnosťami verejného života a kultúrnymi operátormi, ktorí disponujú oficiálnym pozývacím listom od univerzity alebo kultúrnej inštitúcie, najlepšie v rámci platných Dohôd a Vykonávacích programov k bilaterálnym dohodám o spolupráci v oblasti kultúry.

Termíny uzávierky

Žiadosti vrátane predpísaných príloh je potrebné zaslať Talianskemu kultúrnemu inštitútu v Bratislave najneskôr 31. októbra 2022 na adresu iicbratislava@esteri.it, pričom spôsob doručenia a lehoty sú uvedené vo formulároch.
Upozorňujeme, že príspevky nebude možné priznať v prípade pracovných ciest realizovaných po 14. novembri 2022.
Úspešní talianski aj zahraniční žiadatelia o príspevok budú musieť predložiť Talianskemu kultúrnemu inštitútu v Bratislave správu o vykonanej činnosti, a to do 30 dní od ukončenia cesty.

Bližšie informácie Vám poskytne: iicbratislava@esteri.it.