Táto stránka používa technické, analytické a cookies tretích strán.
Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies.

Preferences cookies

Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách 2021 sa talianske Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce spolu s jeho úradmi v zahraničí pripájajú k osvetovej kampani “Orange the World: End Violence against Women Now!” vyhlásenej agentúrou OSN UN Women, ktorá je tento rok venovaná predchádzaniu všetkým formám násilia, vypočutiu obetí a prekonaniu diskriminačných sociálnych noriem v snahe zabezpečiť efektívnu rodovú rovnosť.

Pandémia Covidu-19 a s ňou spojené lockdownové opatrenia ešte prehĺbili už existujúcu zraniteľnosť a citeľne prispeli k nárastu prípadov domáceho násilia a zneužívania žien, dievčat a detí v ozbrojených konfliktoch a humanitárnych krízach.
Tieto alarmujúce údaje primäli Taliansko, aby opätovne ráznym spôsobom odsúdilo všetky formy diskriminácie a násilia páchaného na ženách, ktoré sú neprijateľnými javmi a vážnou prekážkou pri dosahovaní rodovej rovnosti, efektívneho uplatňovania práv a plnej sebarealizácie.

K dnešnému dňu žiadna krajina sveta nemôže vyhlásiť, že dosiahla plnú rodovú rovnosť: celé medzinárodné spoločenstvo teda musí naďalej s odhodlaním a presvedčením smerovať k tomuto povinnému cieľu.

Ciele odstrániť každú formu násilia páchaného na ženách a posilnenie postavenia žien, ktoré sú nosnými piliermi činnosti talianskej zahraničnej politiky a medzinárodnej spolupráce, boli stredobodom talianskeho predsedníctva na G20 a sú tiež medzi prioritami talianskeho mandátu v Rade OSN pre ľudské práva a semestra talianskeho predsedníctva vo Výbore ministrov Rady Európy, v rámci ktorého Taliansko podporuje a propaguje „Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“ (tiež „Istanbulský dohovor“).

Tento záväzok Taliansko tiež potvrdilo svojou aktívnou úlohou, ktorú zohralo počas krízy v Afganistane, pri ochrane a podpore práv afganských žien, dievčat a detí a ochrane ich práva na vzdelanie, slobodu pohybu a plnej účasti na verejnom živote.

V súvislosti s internou organizáciou pracovnej metodiky na talianskom Ministerstve zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce, v snahe zabezpečiť rodovú rovnosť príležitostí, bola dňa 15. októbra tohto roka vydaná Vyhláška č. 3/2021, ktorou sa ministerstvo prispôsobuje najvyšším štandardom podpory rodovej rovnosti, podčiarkujúc potrebu zabezpečiť počas každodennej práce konkrétny výkon ústavného princípu rovnosti, chápaného jednak ako zákazu diskriminácie ako aj aktívnej podpory efektívnej rovnosti.