Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Veľvyslankyňa Flumiani na návšteve Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Dátum:

07/12/2021


Veľvyslankyňa Flumiani na návšteve Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Veľvyslankyňa Flumiani včera navštívila Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, na pôde ktorej sa stretla s jej rektorom Vladimírom Hiadlovským, prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu Katarínou Chovancovou a prorektorom pre vedu a výskum Petrom Teremom. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Katedry romanistiky Prof. Massimo Arcangeli a doc. Katarína Klimová. Z rozhovorov vyplynula spoločná vôľa posilniť výučbu talianskeho jazyka na tejto univerzite. Prerokované boli možné spôsoby podpory a diverzifikácie ponuky štúdia a taktiež posilnenie väzieb medzi rôznymi subjektami venujúcimi sa šíreniu talianskeho jazyka na Slovensku.
Následne sa veľvyslankyňa zúčastnila virtuálneho stretnutia so študentami talianskeho jazyka na Univerzite Mateja Bela, ktoré poskytlo priestor na výmenu náhľadov na význam výučby cudzích jazykov a pracovné príležitosti, ktoré z nich plynú.


734