Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Notárske služby

 

Notárske služby

Veľvyslanectvo zabezpečuje notárske služby iba pre talianskych občanov. Medzi takéto úkony patrí:

- spisovanie splnomocnení a závetov;

- vydávanie potvrdení a osvedčovanie pravosti podpisov na súkromných listinách.

Veľvyslanectvo neposkytuje právne poradenstvo.

Alternatívou k notárskym úkonom vykonávaným na veľvyslanectve je ich vykonanie pred notárom zapísaným v Notárskej komore SR. Následne taliansky občan nechá osvedčiť listinu pečiatkou apostille na príslušnom krajskom súde.


100