Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Zdravotná a finančná starostlivosť

 

Zdravotná a finančná starostlivosť

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

V prípade krátkodobých pobytov v krajinách EÚ majú talianski občania s európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP) prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Bližšie informácie sú zverejnené na web stránke Európskej komisie.

FINANČNÁ STAROSTLIVOSŤ

V prípade, že sa taliansky občan s trvalým pobytom na Slovensku dostane do preukázateľnej finančnej tiesne, veľvyslanectvo mu môže poskytnúť jednorázovú finančnú pomoc.

V prípade, že sa v neočakávaných finančných ťažkostiach ocitne taliansky občan bez trvalého pobytu na Slovensku, musí požiadať o pomoc rodinných príslušníkov alebo známych v Taliansku: len ak to nie je možné, veľvyslanectvo mu môže poskytnúť malú pôžičku za predpokladu, že sa takýto občan zaviaže, že ju talianskemu štátu vráti.


96