Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Repatriácie a repatriácie zo zdravotných dôvodov

 

Repatriácie a repatriácie zo zdravotných dôvodov

Veľvyslanectvo pomáha talianskym občanom s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí chcú repatriovať z dôvodu, že sa ocitli v tiesni (odkázaní občania, osoby s vážnymi zdravotnými problémami, ktoré potrebujú hospitalizáciu v Taliansku, opustené deti).

Veľvyslanectvo, v súčinnosti s príslušným talianskym mestským/miestnym úradom, poskytuje pomoc i v prípade repatriácie telesných pozostatkov talianskych občanov zosnulých na Slovensku a zabezpečuje vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov, tzv. úmrtného pasu. Za týmto účelom je potrebné predložiť:
- úmrtný list,
- potvrdenie miestneho zdravotného orgánu o dodržaní bezpečnostných a hygienických predpisov,
- potvrdenie osvedčujúce úmrtie na mieste bez výskytu infekčných ochorení a mimo endemických oblastí.


63