Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Konzulárna ochrana

 

Konzulárna ochrana

Konzulárna ochrana talianskych občanov zadržaných na Slovensku zo strany veľvyslanectva pozostáva z:
- návštev talianskych občanov vo väzenských zariadeniach,
- poskytnutia zoznamu slovenských právnych zástupcov,
- udržiavania kontaktov s rodinnými príslušníkmi atď.

Veľvyslanectvo nie je oprávnené vypovedať na súde v prospech talianskych občanov a/alebo hradiť poplatky za právnu pomoc.

Talianskym občanom, ktorí potrebujú právnu pomoc, veľvyslanectvo poskytne zoznam právnych zástupcov pôsobiacich na Slovensku, ktorí ovládajú taliansky jazyk a len v skutočne výnimočných prípadoch prispeje na úhradu právnych poplatkov.


43