Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Ďalšie asistenčné služby

 

Ďalšie asistenčné služby

V prípade KRÁDEŽE alebo STRATY DOKLADOV na Slovensku a v prípadoch, v ktorých nie je iným spôsobom možné získať cestovný doklad, veľvyslanectvo vydá talianskemu občanovi náhradný cestovný doklad (E.T.D. – Emergency Travel Document), ktorý je určený prioritne na návrat do Talianska alebo do krajiny jeho trvalého pobytu.

Na veľvyslanectvo je potrebné sa dostaviť s nasledovnými náležitosťami:
- 2 rovnakými farebnými fotografiami o rozmere 3,5 x 4 cm zachytávajúcimi prednú časť tváre,
- cestovným lístkom,
- finančnou hotovosťou vo výške 1,55 Euro na úhradu poplatku za vydanie náhradného cestovného dokladu,
- potvrdením z polície o nahlásení straty alebo krádeže dokladu.

Náhradný cestovný doklad môže byť vydaný aj iným občanom EÚ, po predchádzajúcom predložení písomného súhlasu zo strany kompetentného úradu príslušnej krajiny.

Veľvyslanectvo okrem iného pomáha pri HĽADANÍ TALIANSKYCH OBČANOV za dodržiavania platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.


82