Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Register talianskych občanov žijúcich v zahraničí (A.I.R.E.)

 

Register talianskych občanov žijúcich v zahraničí (A.I.R.E.)

Register talianskych občanov žijúcich v zahraniční (tzv. A.I.R.E.) bol zriadený na základe zákona 470 zo dňa 27. októbra 1988 a obsahuje údaje o talianskych občanoch, ktorí predpokladajú, že ich pobyt v zahraničí presiahne dvanásť mesiacov. Register vedú obecné úrady na základe údajov poskytovaných konzulárnymi úradmi v zahraničí.

Zápis do Registra talianskych občanov žijúcich v zahraničí je právom a zároveň povinnosťou talianskeho občana (čl. 6 zákona 470/1988) a je predpokladom k využívaniu služieb poskytovaných konzulárnymi úradmi v zahraničí a zároveň k užívaniu dôležitých práv ako napríklad:

• možnosť účasti na parlamentných voľbách a na referende korešpondenčným spôsobom v krajine trvalého pobytu a na voľbách talianskych zástupcov do Európskeho parlamentu vo volebných miestnostiach zriadených diplomaticko-konzulárnou sieťou

• možnosť podania žiadosti o vydanie alebo predĺženie preukazov totožnosti, cestovných dokladov a potvrdení


70