Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Adopcie

 

Adopcie

Medzinárodné adopcie sa vykonávajú pred zahraničnými orgánmi a za dodržania vnútroštátnych a medzinárodných predpisov platných v danej krajine. Talianski rodičia musia byť držiteľmi oprávnenia, ktoré vydáva súd pre maloletých.
Haagsky dohovor z 29. mája 1993 o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach je základným nástrojom upravujúcim medzinárodné adopcie. Ústredným orgánom Talianskej republiky pri uplatňovaní Haagskeho dohovoru je Komisia pre medzinárodné adopcie (C.A.I.).
Žiadatelia o adopciu, ktorí sú držiteľmi oprávnenia, sú povinní poveriť vykonaním adopčného procesu oprávnené inštitúcie, ktoré zabezpečia všetky úkony, ktoré sú predpísané v krajine, z ktorej maloletý pochádza.
V tejto súvislosti úlohou diplomaticko-konzulárnej siete je, v rámci jej pôsobnosti, spolupracovať s oprávnenou inštitúciou za účelom úspešného dovŕšenia adopčného procesu.
V prípade, že talianski adoptívni rodičia majú trvalý pobyt v zahraničí, rozhodnutie o adopcii prijaté príslušným orgánom v zahraničí, môže byť v Taliansku uznané súdom pre maloletých za predpokladu, že je v súlade so zásadami dohovoru (čl. 36 Zákona č. 184/1983).


47