Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Konzulárne služby

 

Konzulárne služby

Konzulárne služby sú poskytované na základe princípu spravodlivosti, nestrannosti, účinnosti a transparentnosti.

Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v platnosti od 25. mája 2018:

informácia o spracúvaní osobných údajov potrebných za účelom vydania víz.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní konzulárnych služieb a informácia o spracúvaní osobných údajov pri posudzovaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva na základe princípu „ius sanguinis“ a naturalizáciou sú dostupné v talianskej verzii stránky.

Konzulárne úrady chránia talianskych občanov pred porušovaním ich základných práv a pred obmedzovaním alebo pozbavovaním ich osobnej slobody. Zároveň zabezpečujú svojim občanom pomoc v núdzových situáciách, pri hľadaní rodinných príslušníkov, dedičských konaniach vedených v zahraničí a pri repatriácii telesných pozostatkov.


13