Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Podnikanie v Taliansku

 

Podnikanie v Taliansku

Taliansko  sa nachádza na šiestom mieste spomedzi krajín OBSE a na štvrtom mieste v Európe, čo sa týka hodnoty HDP. Talianska výroba predstavuje 13% z celkového HDP Európskej únie.  Čo sa týka výrobnej štruktúry, talianska odvetvová štruktúra hospodárstva je  podobná odvetviam hlavných európskych krajín, s 27,7% podielom prvovýroby a stavebníctva a 70% podielom služieb. V rámci sektoru služieb predstavuje obchod, doprava a komunikácia vyšší podiel na HDP ako je priemer v európskych krajinách. Taliansko sa nachádza v srdci Stredomoria a predstavuje významný cestný, námorný a letecký uzol, ktorý spája sever a juh Európy.


Taliansky trh so 60 miliónmi obyvateľov ponúka nespočetné množstvo príležitostí expandujúcim fimám.

Vďaka svojej strategickej polohe Taliansko spája 396 miliónov spotrebiteľov z iných členských krajín Európskej únie a 240 miliónov obyvateľov severnej Afriky a Stredného východu. Taliansko si získalo pozíciu lídra  s obratom približne 65 miliárd euro (11%-ný podiel na európskom trhu).

Taliansko obsadzuje prvé miesto v Európe s najnižším nákladmi na zavedenie biotechnológií, na druhom mieste, čo sa týka produktového testu vo vedeckej a výskumnej činnosti, v chémii a elektronike.


11