Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Bilaterálne dohody

 

Bilaterálne dohody
  • Vykonávací program ku kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky na roky 2001-2005, 30.09.2002
  • Protokol o zriaďovaní a o činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách v Slovenskej republike uzatvorený medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky, 24.04.2008
  • Dohoda medzi vládou Talianskej republiky a vládou Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky, 03.07.2015

110