Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Návšteva veľvyslankyne Flumiani v mestách Galanta a Šala

Dátum:

10/03/2023


Návšteva veľvyslankyne Flumiani v mestách Galanta a Šala

Veľvyslankyňa Catherine Flumiani dnes navštívila mestá Galanta a Šala. V sprievode prorektorky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Martiny Pavlíkovej a niektorých profesorov z Katedry romanistiky a germanistiky sa stretla so študentmi a profesormi niektorých miestnych stredných škôl (v Galante s gymnáziami "Janka Matúšku" a "Zoltána Kodálya" a v Šali s gymnáziom "Juraja Fándlyho" a dvoma odbornými školami).
Na stretnutiach bola predstavená ponuka študijných programov talianskeho jazyka UKF v Nitre na akademický rok 2023 - 2024. "Študijný program taliansky jazyk a literatúra v kombinácii s ďalšími odbormi je veľmi kvalitný, a to aj vďaka tomu, že je zárukou pracovného uplatnenia a umožňuje získanie vedomostí a zručností, ktoré sú na súčasnom trhu práce veľmi žiadané," uviedla veľvyslankyňa. Vyzdvihla dôležitú spoluprácu s nitrianskou univerzitou s cieľom zachovať rozmanitosť výučby cudzích jazykov a ponúknuť študentom v regióne konkurencieschopné študijné programy, ktoré zodpovedajú požiadavkám trhu práce.
Veľvyslankyňu prijal aj primátor Galanty Mgr. Peter Kolek a primátor Šale Mgr. Jozef Belický. Okrem spolupráce v oblasti vzdelávania boli uvedené stretnutia príležitosťou pripomenúť pôsobenie viacerých talianskych firiem v regióne a oceniť spoluprácu, ktorá prebieha na miestnej úrovni. Zástupcovia MsÚ tiež priblížili opatrenia, ktoré zaviedli v súvislosti s prijímaním utečencov z Ukrajiny. Diskutovalo sa o možnej novej spolupráci v hospodárskej a kultúrnej oblasti. Veľvyslankyňa zároveň poskytla niekoľko rozhovorov miestnej tlači a televízii.


855