Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Výzva Univerzity „Insubria“ (Varese) na predkladanie žiadostí o štipendium pre zahraničných študentov.

Dátum:

21/03/2023


Výzva Univerzity „Insubria“ (Varese) na predkladanie žiadostí o štipendium pre zahraničných študentov.

Univerzita „Insubria“ zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o 20 dvojročných štipendií pre zahraničných študentov s výbornými študijnými výsledkami. Výzva je určená všetkým záujemcom o bakalárske a magisterské štúdium v talianskom alebo anglickom jazyku, ktoré univerzita ponúka v akademickom roku 2023-2024. Uzávierka podávania žiadostí je do 31. mája 2023.

Ďalšie informácie nájdete na nasledovnom linku:
https://www.uninsubria.eu/opportunity/two-years-scholarships-supporting-excellent-international-students-enrolling-bachelor-or 


860