Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Slávnostné odovzdávanie cien druhého ročníka súťaže „Raccontare in italiano“

Dátum:

07/12/2022


Slávnostné odovzdávanie cien druhého ročníka súťaže „Raccontare in italiano“

„Angličtina je jazyk, ktorý sa učíme, taliančina je jazyk, ktorý milujeme“: tak znie názov eseje Alexandry Šebeňovej, študentky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa zaradila medzi víťazov druhého ročníka súťaže „Raccontare in italiano“, ktorej slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo včera v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave. Súťaž, ktorú vyhlásilo Talianske veľvyslanectvo v Bratislave v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave pri príležitosti 22. Týždňa talianskeho jazyka vo svete, bola určená pre študentov taliančiny stredných a po prvýkrat aj vysokých škôl na Slovensku.
Do súťaže, na ktorú združenie EDUITALIA poskytlo niekoľko študijných pobytov v Taliansku, sa zapojili študenti stredných a vysokých škôl z rôznych miest, vrátane Bratislavy, Nitry, Prešova, Trebišova, Košíc, ktorí vytvorili písomnú prácu alebo natočili video na nosnú tému 22. ročníka Týždňa talianskeho jazyka vo svete „Taliančina a mládež: Come scusa? Non ti followo“.
Veľvyslankyňa Catherine Flumiani pri otvorení slávnostného odovzdávania cien vyjadrila potešenie nad širokou účasťou študentov a vysokou úrovňou jazykových znalostí účastníkov. Veľvyslankyňa zároveň zdôraznila, že tohtoročná téma bola podnetom na zamyslenie sa nad premenami, ktorými prechádza taliansky jazyk a ktoré sú zreteľné predovšetkým v jazyku mladých ľudí, ktorí sú čoraz viac ovplyvňovaní digitálnymi nástrojmi. Z prác, ktoré vznikli na základe spracovania témy, vyplynuli zaujímavé a originálne pohľady na vývoj talianskeho jazyka.
Srdečné poďakovanie patrilo riaditeľovi komunikácie EDUITALIA Emmanuelovi Maiovi, ktorý bol prítomný na slávnostnom odovzdávaní cien, za veľkorysú podporu už druhého ročníka podujatia, riaditeľke Univerzitnej knižnice v Bratislave Silvii Stasselovej, ako aj členom výberovej komisie, v zložení prvá tajomníčka Elisa Polsinelli, riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave Alessandra Sanniti, dr. Matteo Pascucci e dr. Mirco Sambrotta, vedeckí pracovníci Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied, a učiteľom, ktorí zohrávajú zásadnú úlohu pri šírení talianskeho jazyka na Slovensku.


836