Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

14/12/2022 Návšteva veľvyslankyne Flumiani na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Dátum:

14/12/2022


14/12/2022 Návšteva veľvyslankyne Flumiani na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Veľvyslankyňa Catherine Flumiani v sprievode prvej tajomníčky Elisy Polsinelli dnes navštívila Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej študijný program Taliansky jazyk a literatúra navštevuje približne stovka študentov.

Veľvyslankyňu privítal dekan fakulty prof. Marián Zouhar, prodekanka pre medzinárodné vzťahy doc. Aneta Világhi, vedúci Katedry romanistiky doc. Bohdan Ulašin a garant študijného programu Taliansky jazyk a kultúra doc. Ivan Šuša. Na stretnutí sa veľvyslankyňa oboznámila so situáciou v oblasti výučby cudzích jazykov na univerzite a zároveň diskutovala s profesormi zo Sekcie talianskeho jazyka o didaktických a vedeckých aktivitách, ktoré plánuje táto sekcia realizovať v rámci bilaterálnych vzťahov medzi Talianskom a Slovenskom.

Veľvyslankyňa sa stretla aj s študentmi taliančiny, ktorých informovala o možnosti zdokonalenia sa v talianskom jazyku a kultúre prostredníctvom účasti na podujatiach Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave.

"Existuje veľa podnetov a iniciatív, ktoré plánujeme v blízkej budúcnosti rozvinúť, aby sme posilnili spoluprácu medzi veľvyslanectvom a univerzitou," skonštatovala veľvyslankyňa, ktorá poďakovala zástupcom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za ich stabilnú podporu výučby talianskeho jazyka.


839