Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Návšteva Nitry

Dátum:

29/11/2022


Návšteva Nitry

Veľvyslankyňa Catherine Flumiani včera navštívila Nitru, kde sa konala séria stretnutí venovaných propagácii talianskeho jazyka. Na Univerzite Konštantína Filozofa sa stretla s rektorom profesorom Liborom Vozárom, prorektorkou pre medzinárodné vzťahy profesorkou Martinou Pavlíkovou a dekanom Filozofickej fakulty profesorom Martinom Hetényim, ktorým poďakovala za ich angažovanosť pri zabezpečení pokračovania výučby talianskeho jazyka na univerzite v rámci reorganizácie ponuky výučby. S rektorom sa diskutovalo aj o spolupráci s talianskymi univerzitami v oblasti výskumu. Pani veľvyslankyňa sa stretla aj so skupinou študentov a predniesla prejav o hodnote kultúrnej diplomacie v rámci vzťahov medzi Talianskom a Slovenskom.

Spolu s vedúcou Katedry romanistiky a germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, profesorkou Evou Stranovskou pani veľvyslankyňa navštívila niektoré školy v meste (Spojená škola, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Piaristické gymnázium), kde sa stretla so študentmi taliančiny a propagovala možnosti pokračovania v štúdiu tohto jazyka na univerzitnej úrovni. V rozhovoroch s riaditeľmi škôl a učiteľmi boli pripomenuté možnosti vzdelávania a výmeny skúseností, ktoré ponúka platforma na šírenie talianskeho jazyka podporovaná veľvyslanectvom. "Som veľmi vďačná za vrelé prijatie, ktorého sa mi dostalo na univerzite a v školách, a teší ma veľký záujem o výučbu taliančiny v Nitre," povedala veľvyslankyňa, ktorá sa poďakovala riaditeľom a učiteľom, s ktorými sa stretla, za ich nadšenie pre Danteho jazyk.


832