Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Účasť veľvyslankyne Catherine Flumiani na Valnom zhromaždení Taliansko-slovenskej obchodnej komory

Dátum:

16/09/2022


Účasť veľvyslankyne Catherine Flumiani na Valnom zhromaždení Taliansko-slovenskej obchodnej komory

Veľvyslankyňa Catherine Flumiani sa zúčastnila na Valnom zhromaždení Taliansko-Slovenskej obchodnej komory, ktoré sa dnes konalo v Bratislave.

Vo svojom otváracom príhovore veľvyslankyňa pozdravila prezidenta komory Dr. Roberta Vercelliho a generálneho tajomníka Dr. Giorgia Dovigiho, pričom zdôraznila plodnú spoluprácu rozvinutú s Obchodnou komorou, ktorej 25. výročie bolo nedávno oslávené a ktorej činnosť predstavuje dôležitý pilier hospodárskej spolupráce medzi Talianskom a Slovenskom. Vyzdvihol tiež úlohu komunity talianskych podnikateľov v rozvoji bilaterálnych vzťahov medzi Talianskom a Slovenskom, ktorých tridsiate výročie bude v roku 2023.

Veľvyslanec pripomenul iniciatívy zamerané na podporu dialógu medzi podnikateľskou komunitou a slovenskými orgánmi pri výzvach súvisiacich s nákladmi na energiu a suroviny a dostupnosťou ľudských zdrojov, otázkami, o ktorých sa v posledných mesiacoch rozvinul aj intenzívny dialóg na politickej úrovni.

Veľvyslanec chcel tiež vyjadriť želanie po užšom prepojení školy a sveta práce aktiváciou možností stáží pre mladých študentov v talianskych spoločnostiach. "Toto prepojenie nadobúda ešte väčší význam vzhľadom na početné množstvo študentov taliančiny prítomných na Slovensku a vzhľadom na neustálu propagáciu talianskeho jazyka v krajine."


811