Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Uverejnenie výzvy na podávanie prihlášok na doktorandskú cenu "Bernardo Nobile" 2022 (termín: 30.11.2022)

Dátum:

27/09/2022


Uverejnenie výzvy na podávanie prihlášok na doktorandskú cenu

Národná výskumná organizácia "Area Science Park" v spolupráci so Systémom vedy a inovácií v regióne Friuli Venezia Giulia (SIS-FVG) vyhlásila výzvu na predkladanie prihlášok na výročnú cenu "Bernardo Nobile", ktorá je určená pre diplomové a doktorandské práce, ktoré kladú dôraz na využívanie patentových informácií, metodík a techník "big data analytics" na získavanie cenných informácií z bibliografických zdrojov alebo sa zaoberajú diskusiou medzi "open data" a privatizáciou znalostí.

Výzva na predkladanie žiadostí je určená pre absolventov vysokých škôl a doktorandov akejkoľvek štátnej príslušnosti, ktorí získali magisterský alebo špecializovaný titul alebo titul PhD. na talianskej univerzite najneskôr pred tromi rokmi a predložili diplomovú prácu v taliančine alebo angličtine na vyššie uvedené témy (výška každej ceny je 2 500 EUR).

Žiadosti musia byť doručené do 30. novembra 2022 podľa postupov uvedených v oznámení na tomto odkaze: www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/premio-bernardo-nobile-2/ .


816