Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Spustenie nového portálu “Archív medzinárodných zmlúv online” (ATRIO)

Dátum:

30/06/2022


Spustenie nového portálu “Archív medzinárodných zmlúv online” (ATRIO)

Portál “ARCHÍV MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV ONLINE” (ATRIO)” talianskeho Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce podstúpil obnovu a vylepšenie jeho funkcií.

Vďaka digitalizácií vyše 6000 dohôd uzatvorených Talianskom a uschovaných v Archíve zmlúv uvedeného ministerstva, nový portál https://atrio.esteri.it/ je dnes schopný poskytnúť presné a úplné informácie o všetkých v súčasnosti platných bilaterálnych a multilaterálnych dohodách uzatvorených medzi Talanskom a inými štátmi či medzinárodnými organizáciami.


789