Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Odovzdávanie 45 požiarníckych vozidiel, ktoré daroval Taliansky národný zbor požiarnikov ukrajinským autoritám

Dátum:

06/05/2022


Odovzdávanie 45 požiarníckych vozidiel, ktoré daroval Taliansky národný zbor požiarnikov ukrajinským autoritám

Pani veľvyslankyňa sa dnes zúčastnila odovzdávania 45 požiarníckych vozidiel, ktoré daroval Taliansky národný zbor požiarnikov ukrajinským autoritám.

Podujatie sa konalo v logistickom centre, ktoré vedie EU Civil Protection Mechanism v Košiciach.

Darovaciu zmluvu za taliansku stranu podpísal Dr. Andrea Mazo, funkcionár oddelenia civilnej obrany a za ukrajinskú stranu zástupc Zboru požiarníkov Transkarpatského regiónu, Yuri Chopei. Do Košíc prišlo aj 15 členov Talianskeho národného zboru požiarníkov, ktorí zabezpečili školenie pre ukrajinských kolegov, ktorí si tieto zariadenia prebrali.

Podujatia sa zúčastnil aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave, pán Vladimír Šucha a prezident Hasičského a záchranného zboru, pán Pavol Mikulášek.

Pani veľvyslankyňa Flumiani vyzdvihla význam tejto ďalšej iniciatívy Talianskej civilnej obrany v prospech obyvateľstva Ukrajiny, ktorá sa realizuje zo slovenského územia ako aj vynikajúcu spoluprácu s miestnymi autoritami. 23. Marca 2022 sa v Michalovciach otvorilo prijímacie centrum pre 250 utečencov, ktoré zriadili dobrovoľníci z Civilnej obrany regiónu Friuli Venezia Giulia.


774