Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Návšteva veľvyslankyne Flumiani na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

Dátum:

14/02/2022


Návšteva veľvyslankyne Flumiani na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

Dňa 8. februára 2022 veľvyslankyňa Flumiani navštívila UKF v Nitre, kde sa stretla s rektorom RNDr. Liborom Vozárom, CSc. a profesormi Katedry romanistiky Filozofickej fakulty. Veľvyslankyňa diskutovala s rektorom UKF v Nitre a jeho spolupracovníkmi o perspektívach medziuniverzitnej spolupráce a vyslovila želanie, aby výučba talianskeho jazyka na nej naďalej pokračovala a bola zachovaná dlhá tradícia, ktorej nositeľmi sú tamojší učitelia taliančiny.


745