Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Fórum mládeže z EÚ a krajín západného Balkánu

Dátum:

01/10/2021


Fórum mládeže z EÚ a krajín západného Balkánu

Od 22. do 26. novembra 2021 sa bude Ríme konať “Fórum mládeže z EÚ a krajín západného Balkánu”, ktoré organizuje talianske Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce v spolupráci s ďalšími regionálnymi partnermi.

Podujatie je určené pre 78 vysokoškolských študentov pochádzajúcich z alebo krajín západného Balkánu, ktorí budú hľadať odpovede na päť základných otázok týkajúcich sa budúcnosti Európy:

- reforma a rozširovanie EÚ

- identita e rekonciliácia

- klimatické výzvy

- ekonomická integrácia

- spoločnosť a nové médiá.

Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť mladým ľuďom príležitosť, aby sa vyjadrili k téme budúcnosti Európy a vytvorili cezhraničnú sieť podporovateľov a aktívnych promotérov rozširovania Európy a jej integrácie.

Chceš sa stať súčasťou tohto podujatia? Všetky informácie a prihlášku nájdeš na stránke www.eubalkanforum.org .

Prihlášku je možné zaslať do 15. októbra 2021.


710