Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

NARIADENIE MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA TALIANSKEJ REPUBLIKY Z 12. AUGUSTA 2020

Dátum:

13/08/2020


NARIADENIE MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA TALIANSKEJ REPUBLIKY Z 12. AUGUSTA 2020

Oznamujeme, že na základe nariadenia Ministerstva zdravotníctva Talianskej republiky zo dňa 12. augusta 2020 sa s účinnosťou od 13. augusta 2020:

- zavádza povinnosť podrobiť sa testu na COVID-19 v priebehu 72 hodín pred vstupom do Talianska, resp. do 48 hodín po vstupe na jeho územie pre osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili alebo prechádzali územím Chorvátska, Grécka, Malty alebo Španielska;

- Kolumbia sa zaraďuje do zoznamu krajín (zoznam F Prílohy 20 Dekrétu predsedu Rady ministrov zo 7. augusta 2020), po návšteve ktorých sa dočasne zakazuje vstup do Talianska.


646