Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Štipendiá talianskeho Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce určené na kurzy vedené Akadémiou Múzických Umení a Remesiel Teatro alla Scala na a.r. 2019/2020

Dátum:

09/08/2019


Štipendiá talianskeho Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce určené na kurzy vedené Akadémiou Múzických Umení a Remesiel Teatro alla Scala na a.r. 2019/2020

Štipendiá talianskeho Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce určené na kurzy vedené Akadémiou Múzických Umení a Remesiel Teatro alla Scala na a.r. 2019/2020

Ponuka štipendií talianskeho Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce na a.r. 2019/2020:

11 deväťmesačných štipendií určených mladým operným spevákom/speváčkam, ktorí úspešne absolvujú výberové konanie a budú prijatí na zdokonaľovací kurz operného spevu organizovaný akadémiou. Štipendiá bude možné čerpať od 1. januára 2020 a mesačné poskytované štipendium je vo výške 900,- eur. Uchádzači budú môcť svoje žiadosti predkladať od 4. septembra do 11. októbra 2019;

5 šesťmesačných štipendií na účasť na kurze Master in “Performing Arts Management”, ktorého cieľom je odborná príprava vysokokvalifikovaných odborníkov so špecifickými manažérskymi a ekonomickými zručnosťami pre oblasť organizácie živých umeleckých vystúpení. Štipendiá bude možné čerpať od 1. januára 2020 a mesačné poskytované štipendium je vo výške 900,- eur. Uchádzači z krajín EÚ môžu svoje žiadosti predkladať do 1. októbra 2019, uchádzači z krajín nepatriacich do EÚ do 4. septembra 2019.

Pre bližšie informácie o uvedených výberových konaniach navštívte stránku: https://www.accademialascala.it/news/guida-iscrizione-selezioni/

(Všetci štipendisti budú povinní samostatne si zabezpečiť poistenie choroby a úrazu.)


572