Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

VEĽKÝ VEČER ZAMERANÝ NA PROPAGÁCIU OBLASTI LAGO DI GARDA V REZIDENCII VEĽVYSLANCA TALIANSKEJ REPUBLIKY

Dátum:

18/03/2019


VEĽKÝ VEČER ZAMERANÝ NA PROPAGÁCIU OBLASTI LAGO DI GARDA V REZIDENCII VEĽVYSLANCA TALIANSKEJ REPUBLIKY

18. marca sa v rezidencii veľvyslanca Talianskej republiky na Slovensku, pána Gabriela Meucciho, konal dôležitý večer venovaný propagácii oblasti jazera Lago di Garda.

Cieľom podujatia organizovaného v spolupráci s konzorciom Lago di Garda Lombardia a agentúrou Europe 3000 bolo predstavenie turistického produktu uvedeného regiónu (ktorý zaznamenal za posledný rok 25 miliónov turistov) slovenským vládnym autoritám, ako aj cestovným kanceláriám a tour operatorom aktívnym v krajine.

Podujatia sa zúčastnil aj predseda Taliansko-slovenskej obchodnej komory pán Dr. Alexander Resch.

Počas svojho úvodného príhovoru pán veľvyslanec Meucci podčiarkol veľký potenciál rastu dopytu zo strany slovenských turistov zameraný na gardskú oblasť, aj v dôsledku geografickej blízkosti a vynikajúcich vzájomných vzťahov medzi Talianskom a Slovenskou republikou.

Počas večera prezident konzorcia Lago di Garda Lombardia, Dr. Franco Cerini, predstavil prítomným typické vlastnosti turistickej oblasti a značky “Made in Garda” a vyzdvihol spoluprácu s agentúrou Europe 3000, ktorá je partnerom “Projektu pre mladých” zameraného na spoznávanie oblasti Lago di Garda aj touto cieľovou skupinou.

Prítomní sa ďalej zúčastnili na degustácii niektorých potravinárskych výrobkov pochádzajúcich z gradskej oblasti.


548