Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

PRACOVNÉ STRETNUTIE SUBJEKTOV TVORIACICH "SYSTÉM TALIANSKO"

Dátum:

22/10/2018


PRACOVNÉ STRETNUTIE SUBJEKTOV TVORIACICH

18. októbra 2018 sa konalo v rezidencii Veľvyslanca Talianskej republiky na Slovensku, p. Gabriela Meucciho, koordinačné stretnutie subjektov tvoriacich “Systém Taliansko”. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia inštitúcií zameraných na podporu talianskych hospodárskych subjektov na Slovensku (Taliansky úrad pre zahraničný obchod ICE a Taliansko-slovenská obchodná komora), spolu so zástupcami niektorých najvýznamnejších podnikateľských subjektov pôsobiacich na Slovensku: Calearo, European Fruit Group, Immergas Europe, Maccaferri, Medical Glass, Pasell, Unicredit, VÚB Banka.

Cieľom stretnutia bolo – ako povedal v úvodnom príhovore pán veľvyslanec Meucci - “získať aktuálny makroekonomický prehľad o krajine a o sektoroch s najväčším potenciálom na prienik talianskych firiem, ako aj získať informácie o perspektívach a kritických momentoch s ktorými sa naši podnikatelia stretávajú”.

Počas pracovného stretnutia sa analyzovali niektoré sektory bilaterálnej spolupráce v hospodárskej oblasti, kde je talianska prítomnosť najvýznamnejšia: automobilový priemysel, strojárstvo, spracovateľský priemysel, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, farmaceutický priemysel a finančníctvo.

Pozitívny je aj trend vzájomnej obchodnej bilancie: v prvom semestri 2018 sa naša krajina nachádzala na štvrtom mieste spomedzi destinatárov slovenského exportu a na ôsmom z pohľadu krajín proveniencie slovenského dovozu (s podielom 3,4% na celkovom objeme importu a medziročným nárastom o 11,4% oproti rovnakému obdobiu roka 2017).


519