Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

OZNAM – VÍZA

Dátum:

22/02/2016


OZNAM – VÍZA
Na stránke http://vistoperitalia.esteri.it má ctená verejnosť k dispozícii kompletnú príručku o „Právach a povinnostiach cudzinca“ (v talianskom, anglickom, ruskom a arabskom jazyku).

429