Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Pozdrav

 

Pozdrav

Drahí krajania,

som šťastná a je pre cťou, že sa môžem postaviť na čelo Talianskeho veľvyslanectva v Bratislave. Všetkých vás čo najsrdečnejšie pozdravujem. Začiatok mojej misie pripadá na obdobie, ktoré je síce náročné, ale má bohatý potenciál. Taliansko a Slovensko sú priateľskými a spojeneckými krajinami, ktoré pri riešení naliehavých výziev zdieľajú rovnaké úsilie, počínajúc tými, ktoré vyplývajú z pandémie a tiež pri ochrane spoločných európskych a transatlantických hodnôt.

Talianske veľvyslanectvo v Bratislave poskytuje podporu talianskym subjektom, ktoré pôsobia na Slovensku v hospodárskej, obchodnej, kultúrnej a akademickej oblasti. Bohatý a dynamický kontext, o ktorom som presvedčená, že bude plniť kľúčovú úlohu pri oživovaní hospodárskeho rastu a pri ďalšom posilňovaní tradične intenzívnych vzťahov medzi Talianskom a Slovenskom vo všetkých odvetviach, ktoré sú okrem iného založené aj na pevných medziľudských a osobných vzťahoch medzi našimi národmi.

V danom kontexte bude podpora talianskeho jazyka a kultúry naďalej predstavovať prioritu pre veľvyslanectvo ako aj pre Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave. Robíme všetko pre to, aby sme vedeli ponúknuť bohatý a inšpiratívny program podujatí Festivalu Dolce Vitaj, ktorý sa ako každý rok koná v mesiaci jún a v súvislosti s ktorým si želáme, aby sa stal symbolom obnovy a návratu do bežného života.

Som si istá, že s Vašou podporou a za pomoci celého pracovného tímu veľvyslanectva a Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave sa nám podarí posilniť a ešte viac diverzifikoať spoluprácu medzi Talianskom a Slovenskom vo všetkých sektoroch a prispieť tak k cieľom, ktoré si Taliansko vytýčilo v oblasti rastu a modernizácie a pri budovaní spoločného európskeho domu.

Na záver si dovoľujem venovať dôstojnú spomienku na tých, ktorých postihli následky pandémie so želaním, aby v nastávajúcich mesiacoch mohli znovu nadobudnúť spokojnosť a nádej pre budúcnosť.

So srdečným pozdravom,

Catherine Flumiani


38