Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Veľvyslankyňa Catherine Flumiani

 

Veľvyslankyňa Catherine Flumiani

Veľvyslankyňa Flumiani sa narodila vo Varese 25. januára 1969 a vysokoškolské štúdium na Katolíckej univerzite Najsvätejšieho srdca v Miláne v odbore politické vedy ukončila v roku 1991.

Na diplomatickú kariéru nastupuje v roku 1994, pričom jej prvým pôsobiskom je sekcia pre politické záležitosti.

V roku 1997 je prvýkrát vyslaná do zahraničia a presnejšie na Talianske veľvyslanectvo v Ammane (Jordánsko). V roku 2001 pôsobí na Talianskom veľvyslanectve v Berlíne so zameraním na oblasť emigrácie a sociálnych vecí.

Na Ministerstvo zahraničných vecí Talianskej republiky sa vracia v roku 2004, kde nastupuje na sekciu pre krajiny Stredomoria a Stredného východu. V roku 2007 je poverená riadením oddelenia pre strednú Európu spadajúceho pod sekciu pre európske krajiny.

V roku 2009 preberá funkciu prvej radkyne Stálej delegácie pri Severoatlantickej rade (NATO) v Bruseli.

Do Ríma sa vracia v roku 2014, kde zastáva funkciu vedúcej odboru pre Organizáciu Spojených národov patriaceho pod sekciu pre politické a bezpečnostné záležitosti.

V roku 2016 je vyslaná na Talianske veľvyslanctvo vo Washingtone D.C. (Spojené štáty americké), aby tam zastávala funkciu ministerskej radkyne a vedúcej konzulárnej koordinácie a podpory talianskeho jazyka. V roku 2018 je na tom istom veľvyslanectve vymenovaná do funkcie vedúcej politického oddelenia.

Na post veľvyslankyne Talianskej republiky na Slovensku nastupuje 10. mája 2021 a 24. júna 2021 odovzdáva poverovacie listiny do rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

V roku 2016 jej bolo udelené štátne vyznamenanie Rytiera rádu za zásluhy.


29