Ambasciata d'Italia - Bratislava

Rím, 21/11/2018
Rím, 21/11/2018 Stretnutie predsedu vlády Talianskej republiky Giuseppe Conteho so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim

Novinky a tlačové správy

IL CONTRIBUTO DEGLI ANNIVERSARI04/07/2019

(autore: František Hruška) Gli italiani, che nel corso della prima guerra mondiale appoggiavano la lotta delle nazioni slave per la libertà, sono stati ispirati dal messaggio di Giuseppe Mazzini sul rispetto delle nazioni, piccole o grandi che siano, in contrasto con la politica imperialista. Un insieme di circostanze ha fatto sì che ...

Leggi tutto
Gymnázium na ul. L. Sáru: učitelia bilingválnej sekcie účastníkmi školenia v Ríme o integrácii žiakov so špecifickými potrebami
Gymnázium na ul. L. Sáru: učitelia bilingválnej sekcie účastníkmi školenia v Ríme o integrácii žiakov so špecifickými potrebami24/06/2019

Aj tento rok Program Erasmus+ ponúkol možnosť učiteľom bilingválnej slovensko-talianskej sekcie nášho gymnázia, zúčastniť sa kurzu pod názvom „Zlepšenie integrácie žiakov so špeciálnymi potrebami bilingválneho vzdelávan...

Leggi tutto
AVVISO DI SELEZIONE11/06/2019

L'Ufficio di Vienna di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, avvia una procedura pubblica di selezione per l'assunzione di un assistente analista di mercato. Per maggiori informazioni e per consultare l'avviso di selezione si può visitare il sito dell'ICE di Vienna.

Leggi tutto
NOVÁ AKTUALIZÁCIA PRE UCHÁDZAČOV O TALIANSKE VLÁDNE ŠTIPENDIÁ10/06/2019

Pre technické problémy na portáli “Study in Italy” je možné žiadosti o pridelenie štipendií predkladať do ešte neskoršej uzávierky 12. júna 2019 do 14.00 SEČ.

Leggi tutto
AKTUALIZÁCIA PRE UCHÁDZAČOV O TALIANSKE VLÁDNE ŠTIPENDIÁ30/05/2019

Pre technické problémy, ktoré sa vyskytli na portáli “Study in Italy”, je možné žiadosti o pridelenie štipendií predkladať do novej uzávierky 7. júna 2019 do 14.00 SEČ.

Leggi tutto