Ambasciata d'Italia - Bratislava

Rím, 06/05/2021
Rím, 06/05/2021 Stretnutie ministra di Maia so slovenským ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanom Korčokom

Novinky a tlačové správy

NÁVŠTEVA VEĽVYSLANKYNE FLUMIANI V MESTE BANSKÁ BYSTRICA14/01/2022

Veľvyslankyňa Flumiani, v doprovode riaditeľky Talianskeho kultúreho inštitútu v Bratislave dr. Alessandry Sanniti, navštívila mesto Banská Bystrica, kde sa stretla s predsedom BBSK Jánom Lunterom a s primátorom mesta Jánom Noskom. S predsedom BBSK Lunterom sa rozoberali oblasti možnej spolupr...

Leggi tutto
NOVÉ PRAVIDLÁ PRE VSTUP NA TALIANSKE ÚZEMIE16/12/2021

Od 16. decembra 2021 do 31. januára 2022 vstupuje do platnosti Nariadenie Ministerstva zdravotníctva zo 14. decembra 2021, na základe ktorého sa stanovujú nové pravidlá pre vstup na talianske územie. Na základe tohto nariadenia sa zavádza najmä, že všetci cestujúci z kraj&i...

Leggi tutto
Veľvyslankyňa Flumiani na návšteve Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Veľvyslankyňa Flumiani na návšteve Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.07/12/2021

Veľvyslankyňa Flumiani včera navštívila Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, na pôde ktorej sa stretla s jej rektorom Vladimírom Hiadlovským, prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu Katarínou Chovancovou a prorektorom pre vedu a výskum Petrom ...

Leggi tutto
Richiesta di certificati anagrafici online e gratuita per cittadini in possesso di un'identità digitale.
Richiesta di certificati anagrafici online e gratuita per cittadini in possesso di un'identità digitale.01/12/2021

Si informa che, a partire dal 15 novembre 2021, i cittadini iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e in possesso di un'identità digitale (CIE, SPID o CNS) possono richiedere online e gratuitamente diversi tipi di certificati anagrafici. Il sito al quale è necessario connettersi è https://www.anagrafenazionale.interno.it/serv...

Leggi tutto
Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách
Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách25/11/2021

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách 2021 sa talianske Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce spolu s jeho úradmi v zahraničí pripájajú k osve...

Leggi tutto